Общи условия

Условия на доставка

Магазинът изпълнява поръчки на регистрирани потребители. Поръчки заявени след 14.00 часа се обработват на следващия работен ден. Доставките се изпълняват по следните начини:
  • от куриерска фирма Спиди (препоръчително, защото имаме договор с тях и ползваме услугата „паричен превод“, която е по-изгодна от наложен платеж)
  • от куриерска фирма Еконт (при изрично желание на клиента)
  • на място от офисите на БФБ: София 1000, ул. “Триадица“ №6, офис 504 и Бургас 8000, ул. “Гурко“ 53, бл.1 (след допълнителна уговорка)
Цената за куриерска доставка е според стандартните тарифи на фирмите. Потребителят  предварително трябва да се запознае  с условията на съответния куриер относно получаването на стоките. БФБ не носи отговорност за изпълнението и промяната на тези условия от страна на куриера.

В случай, че стоката е налична, тя  се доставя в рамките на 3 работни дни. В посоченото време за доставка не влизат почивни и празнични дни. БФБ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни при  предварително съгласуване с потребителя.

 

Общи условия за ползване на услугите на онлайн магазин shop.biodiversity.bg

Внимателно прочетете тези условия преди да използвате уебсайта. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Българска фондация Биоразнообразиe (БФБ)  – от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн shop.biodiversity.bg и поддомейните му (наричани за краткост Уебсайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от БФБ (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на shop.biodiversity.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

БФБ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, със седалище: гр. София,ул.Триадица №6.

 

1. Условия за използване на уебсайт shop.biodiversity.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и уебсайтът се предоставят „във вида, в който са“, както и че БФБ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уебсайта. В случай, че използването на този уебсайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва уебсайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. БФБ само предоставя информацията на уебсайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уебсайта вследствие на експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

2. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на уебсайта, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, БФБ има право да закрие и/или изтрие информацията за регистрирания от него профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, БФБ уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика, и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика

Личните данни на потребителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.

С въвеждане на личните данни от страна на потребителите в процеса на регистрация и извършване на покупка същите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети лица във връзка с целите на уебсайта – доставчици на онлайн разплащания, куриери и др. подизпълнители, както и за предоставянето им на трети лица – партньори на БФБ, във връзка с благотворителни кампании и дейности, свързани с основния предмет на дейност на организацията в обществена полза.
Потребителите се съгласяват при въвеждане на адреса на електронната си поща да получават съобщения във връзка с посочените по-горе кампании и дейности, което се третира като „директен маркетинг”.

Всеки потребител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да получи уведомление преди първо използване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща БФБ извършва проверка за отказа на дадения от потребителя телефонен номер за контакт с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.

 

4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят регистрира профил с имейл и парола за достъп до всички услуги на shop.biodiversity.bg.Той е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своя имейл и парола. С използването им декларира, че лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват чрез регистрирания от него профил.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно БФБ за всяко неоторизирано използване на неговия профил и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, БФБ автоматично ще изпрати имейл съобщение, съдържащо линк за промяна на паролата.

БФБ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

​ 5. Поведение на потребителите

Потребителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин (печатен, електронен и др.) намиращите се в него материали, разпространяват, излъчват, обработват или общо да не използват тези материали, освен по начините, допустими от законите или условията на уебсайта.

Потребителите се задължават да не премахват наличните указания за авторско право, търговските марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поставени от издателите на уебсайта върху произведенията.

Използвайки уебсайта, Потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства БФБ няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез уебсайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва shop.biodiversity.bg, за да:
а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на БФБ, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, предавано чрез уебсайта;
е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (“Права”) на която и да е страна;
з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;
и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на уебсайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;
к) да пречи за предоставяне на услугите на уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с уебсайта;
л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

БФБ си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до уебсайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.
БФБ си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

 

6. Авторски права и ограничения свързани с тях

БФБ дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на БФБ или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на уебсайта. Не се разрешава материалите на този уебсайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет уебсайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

БФБ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между БФБ и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права БФБ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този уебсайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

С публикуване на информация в уебсайта потребителят декларира, че е носител на авторските ѝ права и предоставя безвъзмездно правото на БФБ да я разпространява на страниците на уебсайта, както и в други материали, свързани със shop.biodiversity.bg.
Всички предлагани от БФБ стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
 

7. Представяни стоки и услуги на уебсайт shop.biodiversity.bg

В страницата на всяка стока, представена в уебсайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. БФБ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 

БФБ си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:
а) Съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;
в) Самата стока е носител на информация на английски език, например книги, музика и филми на английски език.

Всички посочени на уебсайта цени са в лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите.
БФБ има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като БФБ не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

8. Закупуване на стока и/или услуга, представена в shop.biodiversity.bg

След регистрацията си на уебсайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от БФБ. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им и начина за тяхното заплащане.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на уебсайта потребителят влиза в договорни отношения с БФБ, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при нейното потвърждаване, следвайки инструкциите в уебсайта.

БФБ  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, БФБ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал. 2 от ЗЗП.

 

9. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на БФБ или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, БФБ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги в посочения по-горе 14-дневен срок, БФБ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на БФБ. Поръчаните стоки и услуги се доставят едва след като депозитът бъде потвърден. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, БФБ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги в посочения по-горе 14-дневен срок, БФБ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като Потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната ѝ стойност и направения депозит при получаването ѝ. В случай, че Потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в 14-дневен срок след като я е приел, БФБ се задължава да възстанови изцяло депозираната сума на Потребителя.

 

10. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаване на поръчката, в случай, че дадената стока е във вида, в който е била доставена.

При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването ѝ, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, БФБ се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителят сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на БФБ.

При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в уебсайта, БФБ възстановява депозираната за стоката сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

11. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, БФБ издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от БФБ сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Материалите и услугите в този уебсайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви.

Задълженията на БФБ по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този уебсайт не може да ги промени.

Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП.

 

12. Други

БФБ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

БФБ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че shop.biodiversity.bg е свързан с тази мрежа, БФБ не гарантира, че потокът информация към и от shop.biodiversity.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.

БФБ управлява този уебсайт от офиса си в София, България. БФБ не декларира, че материалите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. БФБ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Препратка към последния вариант на условията може да се види по всяко време във футъра на shop.biodiversity.bg.
При използване услугите на БФБ потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА SHOP.BIODIVERSITY.BG. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБСАЙТ SHOP.BIODIVERSITY.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на БФБ са: България, гр. София, ул.Триадица №6, офис 504
Последна актуализация на 1.11.2019 г.