0

За нас

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) обединява хората с различни идеи за опазване на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Ние участваме активно в промяната на природозащитното законодателство, инициираме кампании в полза на българската природа, създаваме механизми за широко обществено участие в управлението на защитените територии, представяме възможности за развитие на природосъобразен бизнес. Въвличаме местните хора в конкретни дейности за опазване на природата, свързваме природозащитата и науката, разкриваме биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения, разширяваме кръга от съмишленици за общата кауза. 

Бюлетин

Абонирай се