За нас

Българска Фондация Биоразнообразие

Българска Фондация Биоразнообразие

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) обединява хората с различни идеи за опазване на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Ние участваме активно в промяната на природозащитното законодателство, инициираме кампании в полза на българската природа, създаваме механизми за широко обществено участие в управлението на защитените територии, представяме възможности за развитие на природосъобразен бизнес. Въвличаме местните хора в конкретни дейности за опазване на природата, свързваме природозащитата и науката, разкриваме биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения, разширяваме кръга от съмишленици за общата кауза.  
За магазина

За магазина

Верни на нашата мисия, създадохме този онлайн магазин, в който да съберем на едно място хора, които обичат природата с малките производители, които развиват бизнеса си в хармония с нея.

Предлагаме ви качествени, създадени с любов към природата продукти, приключения или възможности за дарения и доброволчество, защото вярваме, че всеки има свой собствен начин да подкрепи опазването на околната среда. Открийте своя, за да постигнем заедно една мечта -  за съхранена природа и по-щастливи хора.

Не се колебайте да ни търсите с въпроси и предложения, защото ние търсим начин да бъдем полезни и успешни в това, което правим. Може да предложите ваши продукти за включване в магазина, но само ако са свързани с природата или са в полза на подобна кауза.