0

Условия

8. Закупуване на стока и/или услуга, представена в shop.biodiversity.bg

След регистрацията си на уебсайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от БФБ. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им и начина за тяхното заплащане.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на уебсайта потребителят влиза в договорни отношения с БФБ, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при нейното потвърждаване, следвайки инструкциите в уебсайта.

БФБ  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, БФБ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал. 2 от ЗЗП.

 

Бюлетин

Абонирай се