0

Условия

7. Представяни стоки и услуги на уебсайт shop.biodiversity.bg

В страницата на всяка стока, представена в уебсайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. БФБ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 

БФБ си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:
а) Съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;
в) Самата стока е носител на информация на английски език, например книги, музика и филми на английски език.

Всички посочени на уебсайта цени са в лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите.
БФБ има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като БФБ не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

Бюлетин

Абонирай се