0

Условия

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика

Личните данни на потребителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.

С въвеждане на личните данни от страна на потребителите в процеса на регистрация и извършване на покупка същите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети лица във връзка с целите на уебсайта – доставчици на онлайн разплащания, куриери и др. подизпълнители, както и за предоставянето им на трети лица – партньори на БФБ, във връзка с благотворителни кампании и дейности, свързани с основния предмет на дейност на организацията в обществена полза.
Потребителите се съгласяват при въвеждане на адреса на електронната си поща да получават съобщения във връзка с посочените по-горе кампании и дейности, което се третира като „директен маркетинг”.

Всеки потребител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да получи уведомление преди първо използване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща БФБ извършва проверка за отказа на дадения от потребителя телефонен номер за контакт с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.

 

Бюлетин

Абонирай се