0

Условия

2. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на уебсайта, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, БФБ има право да закрие и/или изтрие информацията за регистрирания от него профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, БФБ уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика, и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

Бюлетин

Абонирай се