0

Условия

10. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаване на поръчката, в случай, че дадената стока е във вида, в който е била доставена.

При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването ѝ, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, БФБ се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителят сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на БФБ.

При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в уебсайта, БФБ възстановява депозираната за стоката сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

Бюлетин

Абонирай се